KONTAKT


 

Ingo Cramer

 

Bestellung / Disposition

 

ingo.cramer@bloechlinger.ch

Telefon 055 286 46 46

 

 

Angela Bühler

 

Bestellung / Disposition

 

angela.buehler@bloechlinger.ch

Telefon 055 286 46 26

 


 

Stefan Baumann

 

Rückbau / Tiefbau / NeoCret
(Offertwesen, Key Account)

 

stefan.baumann@bloechlinger.ch

Telefon 055 286 46 45

 

 

Martin Grob

 

Bauführung

 

martin.grob@bloechlinger.ch

Telefon 055 286 46 52

 


 

Ansgar Blöchlinger

 

Entsorgung / Kies

 

ansgar@bloechlinger.ch

Telefon 055 286 46 40

 

 

Pascal Blöchlinger

 

Prozessmanager / Marketing

 

pascal@bloechlinger.ch

Telefon 055 286 46 54

 


 

Robert Böni

 

NeoCret
(Kundenbetreuung, Produkteentwicklung, Qualität)

 

robert.boeni@bloechlinger.ch

Telefon 055 286 46 55

 

 

Ian Angel

 

Laborleiter

 

labor@bloechlinger.ch

Telefon 055 286 46 30

 


 

Patrick Blöchlinger

 

Mischmeister

 

patrick@bloechlinger.ch

Telefon 055 286 46 30

 

 

Marco Keller

 

Labor

 

labor@bloechlinger.ch

Telefon 055 286 46 30

  

Nicole Hofmann

 

Offerten / Back Office

 

nicole.hofmann@bloechlinger.ch

Telefon 055 286 46 53

 

 

Nils Guyer

 

Back Office

 

nils.guyer@bloechlinger.ch

Telefon 055 286 46 50

 


 

Daniela Stuber

 

Eingangskontrolle Werk Hinterwis

 

waage@bloechlinger.ch

Telefon 055 286 46 32

 

 

Angela Stutz

 

Bestellungen / Dispo
Eingangskontrolle Werk

 

waage@bloechlinger.ch

Telefon 055 286 46 50

 


 

Thomas Böppli

 

Leiter Finanz

 

thomas.boeppli@bloechlinger.ch

Telefon 055 286 46 57

 

 

Lisa Hofstetter

 

Fakturierung / Back Office

 

lisa.hofstetter@bloechlinger.ch

Telefon 055 286 46 43

 


 

Jennifer Boog

 

Kreditoren

 

jennifer.boog@bloechlinger.ch

Telefon 055 286 46 57

 

 

Andreas Ziegler

 

Fuhrparkleiter

 

andreas.ziegler@bloechlinger.ch

Telefon 055 286 46 57